تبلیغات
تشریح - قورباغه

تشریح

نر و ماده از نزدیک

نر و ماده

معده

مخچه

مجرای اسپرم بر

لوزالمعده

لوب سمت چپ کبد

لوب بینایی

لوب بویایی

کیسه صفرا

کلیه ها

طهال

شیپور استاش

زبان

روده بزرگ

دهلیز راست

دهلیز چپ

دندان کوچک

دندان فک بالا

حفره های داخلی

حفره های بیرونی

تخم ها

پرده صماخ

بیضه

بطن

بصل النخاع

 


+نوشته شده در شنبه 19 بهمن 1387 ساعت06:35 ب.ظ توسط یاسمین و نازنین | نظرات |